X Col·loqui: “Noves perspectives de la premsa com a patrimoni documental” (28 de maig del 2007)

Els Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en el marc de l’Aula d’Història del Periodisme “Diari de Barcelona”, convoquen el X Col·loqui, sota el lema “Noves perspectives de la premsa com a patrimoni documental”, que tindrà lloc el proper dilluns 28 de maig de 9 a 14 hores a l’Auditori de la UPF de La Rambla.

L’objectiu del X Col·loqui és la trobada i l’intercanvi d’informació i punts de vista entre investigadors en història del periodisme, investigadors en documentació periodística i responsables d’arxius, centres de documentació i biblioteques. El tema d’aquest any enllaça amb el I Col·loqui de l’Aula Diari de Barcelona, que portava com a lema “La premsa, documentació històrica en perill”, amb la voluntat de fer balanç i establir una perspectiva sobre l’estat de la premsa com a patrimoni documental.

El Col·loqui començarà amb una conferència de Ramon Alberch, Subdirector General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, sobre els canvis en l’accessibilitat als fons hemerogràfics. Per cloure la primera sessió, s’exposaran els projectes de la Biblioteca de Catalunya pel què fa al tractament dels fons hemerogràfics. A la segona sessió, responsables d’arxius i biblioteques d’arreu del país exposaran les diverses iniciatives en la conservació i difusió del fons.

L’acte clourà amb un torn obert de paraules en què podran participar tots els assistentes: públic, conferenciants i ponents.

Programa

1a sessió (9.00 a 10.30 hores)

Presentació del X Col·loqui

Per Jaume Guillamet, coordinador de l’Aula Diari de Barcelona.

Conferència: Noves fòrmules d'accessibilitat al patrimoni hemerogràfic
Per Ramon Alberch, Subdirector General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.

Polítiques i projectes de tractament i difusió dels fons hemerogràfics de la Biblioteca de Catalunya
Per Eugènia Serra, Responsable de coordinació general de la Biblioteca de Catalunya.

10.30 hores: pausa

2a. Sessió (11.00 – 13.00 hores)

Projectes de tractament i difusió de fons hemerogràfics en arxius i biblioteques:

Arxius de la Generalitat de Catalunya, per Joan Ferrer. Ponència
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, per Jordi Permanyer.
Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, per M. Antònia Galceran i Teresa Santos. Ponència
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, per Teresa Llorens.
Biblioteca Pública de Tarragona, per Roser Lozano.
Arxiu Municipal de Girona, per Joan Boadas.

13.00 hores: torn obert de paraules
Moderador: Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Organitza:

Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona
Ajuntament de Barcelona | Universitat Pompeu Fabra

Universitat Pompeu Fabra
Secretaria dels Estudis de Periodisme
La Rambla, 30-32 (Pl. Joaquim Xirau)
08002 Barcelona

 

Ressenya: El X Col·loqui de l'Aula Diari de Barcelona aborda les noves perspectives de la premsa com a patrimoni documental

Dilluns 28 de maig de 2007. La presentació de nous aspectes en l'accés, el tractament i la difusió de fons hemerogràfics van constituir la temàtica de l'edició corresponent a l'any 2007 del Col·loqui de l' Aula d'Història del Periodisme "Diari de Barcelona" i que, en ser l'edició número 10, va tenir un doble caràcter de tancament i de resum de tota una etapa i d'anunci de l'obertura d'un nou cicle.

Balanç
La presentació de Jaume Guillamet, coordinador del grup de treball i del consell de direcció de l'”Aula” va consistir en posar de relleu aquest final de cicle i per tant l'oportunitat de dedicar aquesta edició a presentar un balanç del “què s'ha i no s'ha fet en els últims 10 anys” i explicar d'aquesta manera el lema d'aquesta edició i el caràcter de les ponències.

En aquest sentit, un dels aspectes que va destacar va fer referència que a la primera edició del Col·loqui (1997) la gran novetat era Internet; una innovació força prometedora a les hores, però del que s'ignorava com evolucionaria i sobre tot el paper central que ha acabat assolint actualment.

Finalment, abans de donar la paraula al primer ponent va anunciar que les properes edicions del Col·loqui encetarien una nova etapa que en concretaria en l'edició de l'any 2008.

La ponència de Ramon Alberch, subdirector general d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, es van centrar en presentar, tal com va dir molt gràficament “què ens preocupava fa 10 anys i què ens preocupa ara”.

Alberch va explicar que fa 10 anys l'obsessió era la preservació del patrimoni hemerogràfic; obsessió que ja no està a la primera línia de preocupacions perquè en bona part s'han anat trobant solucions, s'han aclarit les idees i s'ha arribat a tenir un mapa de la situació relativament ben establert, però sobre tot molt lluny de l'època “desordenada” que hi havia fa 10 o 15 anys en aquest terreny. “Venim d'un procés d'obsessió per la preservació –va aclarir Alberch- perquè la idea era que si no es feien coses ràpidament el patrimoni es podria perdre”.

Actualment Alberch considera que, si més no en comparació amb altres èpoques, hi ha una cultura que valora el patrimoni i que ha generat recursos per a la recerca. Aquesta nova cultura també s'ha traduït en una nova consciència sobre el paper dels arxius i en millors pressupostos, de manera que, ara “hi ha recursos i hi ha prioritzacions”.

Per tant, Alberch considera que ara el repte, i on s'ha de posar l'èmfasi, és en facilitar l'accés a la informació en general i als documents originals, o als seus facsímils, en particular.

Alberch va finalitzar sintetitzant la situació actual en els següents trets:

•  La microfilmació ha perdut pes a favor de la digitalització.

•  Els projectes actuals es vinculen a la difusió a través de la web.

•  Els recursos actuals tendeixen a assegurar la continuïtat dels projectes.

•  Millorar l'accés al document a través de la web és el principal problema actual.

Biblioteca de Catalunya
Eugènia Serra, responsable de coordinació general de la Biblioteca de Catalunya, va presentar les polítiques i els projectes de tractament i de difusió dels fons hemerogràfics de la seva institució.

Serra va centrar la seva intervenció en pre+sentar el pla estratègic 2004-2008 de la Biblioteca que consisteixen en:

•  Aportar continguts catalans a la xarxa

•  Identificar i recollir

•  Difondre

•  Preservar el patrimoni català en qualsevol suport i format analògic i digital

En concret, va explicar que els trets anteriors es concreten en una sèrie de programes, entre els més relacionats amb el patrimoni periodístics va presentar:

•  PADICAT : Programa general de gestió del Patrimoni Digital de Catalunya

•  ARCA : Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

•  Memòria Digital de Catalunya

En aquest context, va informar que la Biblioteca disposarà a partir del 2007 de un pressupost estimat en uns 500 mil euros per dur a terme un conjunt d'iniciatives vinculades amb la digitalització de materials escrits, gràfics, sonor i de vídeo.

En concret, va informar que el projecte ARCA implicarà la creació d'un portal que donarà accés a uns 50 títols de revistes antigues amb més de 50.000 facsímils, va informar també del projecte anomenat Fons Fotogràfic Salvany (unes 10.000 plaques estereoscòpiques) que, en aquest cas, forma part del projecte més general Memòria Digital de Catalunya .

Fons hemerogràfics 
La segona part de la Jornada va estar dedicada a la presentació de projectes de tractament i difusió de fons hemerogràfics en arxius i biblioteques amb les següents ponències:

•  Arxius de la Generalitat de Catalunya, a càrrec de Joan Ferrer

•  Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a càrrec de Marta Cano

•  Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, a càrrec de Ma. Antònia Galceran i Teresa Santos

•  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a càrrec de Teresa Llorens

•  Biblioteca Pública de Tarragona, a càrrec de Roser Lozano

•  Arxiu Municipal de Girona, a càrrec de Joan Boadas

Els ponents d'aquest bloc van informar sobre el divers context legal, la missió i les competències que afecten a cadascú, així com dels seus projectes actuals i de futur vinculats amb la premsa com a patrimoni periodístic.

Gràcies a aquesta revisió i posada en comú, els assistents al Col·loqui i els propis ponents van poder disposar d'un mapa de la situació actual i, sobre tot, de perspectives de futur; cosa que va afectar particularment al debat que va tenir lloc a continuació, que va estar moderat por Xavier Tarraubella, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Debat i conclusions 
Una de les constants en les intervencions del públic va ser la aparent necessitat, davant la diversitat de projectes i iniciatives, d'accions de coordinacions.

Eugènia Serra va respondre informant que una de les línies de treball de la Biblioteca de Catalunya és aquest precisament, en el doble sentit de proporcionar assessorament i en el de establir un mapa de les diverses iniciatives a través del projecte ARCA.

En un sentit similar, Ramon Alberch va informar del projecte d'un Portal d'Arxius que inclourà tot allò referit a projectes i activitats vinculats amb la difusió del patrimoni.

Finalment, Alberch va proposar iniciar una reflexió sobre els costos, la viabilitat i els avantatges de les polítiques de patrimoni en relació a la premsa, així com sobre la possibilitat de creació d'una futura hemeroteca digital unificada de Catalunya, formada a partir de la unió virtual de totes les hemeroteques digitals de Catalunya. Tarraubella, per la seva part, va proposar que aquests debats s'interpretés en clau de la necessitat d'establir noves polítiques de cooperació.

La direcció d'aquest X Col·loqui, a càrrec de Jaume Guillamet, catedràtic de Periodisme, membre del Consell de direcció de l'Aula i coordinador del grup de treball, va comptar amb la col·laboració de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, la Societat Catalana de Comunicació i l'Observatori de la Comunicació Científica.