I Col·loqui: “La premsa, documentació històrica en perill” (25 de maig de 1998)

Aquesta jornada de debat té l'objectiu de fer evident la necessitat de preservar la premsa com a element substancial en la recerca de la història contemporània i proposar una sèrie de mesures encaminades a garantir-ne l'accessibilitat i la conservació.

A les envistes de l'any 2000, es constata que, tot i la creixent tecnificació del món dels mitjans de comunicació, la major part de la informació continua emmagatzemant-se en suport paper, amb tots els problemes derivats de la seva creixent manca de qualitat i de l'escàs dinamisme a l'hora d'accedir-hi.

Així, l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona convoca tots els professionals implicats -arxivers, bibliotecaris, documenta- listes, historiadors, investigadors, gestors d'informació i periodistes- per tal de debatre aquesta situació i buscar-hi les possibles vies de solució. La jornada es desenvoluparà en sessió de matí, de les 9.30 a les 14 hores, als Estudis de Periodisme de la  Universitat Pompeu Fabra.

Programa

9.30 hores: Inauguració del col·loqui

10.00 hores: "La premsa com a document històric"

Ponents

Lluís Costa, arxiver i historiador. Ponència

Josep M. Huertas, periodista

Glòria Porrini, cap de la Secció d'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat

Manuel Rovira, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat

Susana Tavera, professora titular d'Història Contemporània de la UB

Moderador

Jaume Guillamet, director del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

12.00 hores: "La necessitat de preservar la premsa"

Ponents

Carme Bello, restauradora de l'Arxiu Històric de la Ciutat

Miren Casado, cap de Documentació de El Periódico de Catalunya

Montserrat Rius, cap de Documentació de l'Avui.

Carles Salmurri, redactor en cap de Documentació de La Vanguardia

Maria Vega, cap de l'Arxiu de El País

Moderador

Ramon Alberch, arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona

 

25 de maig de 1998

Universitat Pompeu Fabra. Sala d'actes.

La Rambla, 30-32. Barcelona