Publications

Export 1 results:
Filters: Author is F. Alonso  [Clear All Filters]
2014
Tulloch CD, Alonso F. 25-N a la premsa internacional. In Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2012. Capdevila, A.; Pont, C Documenta Universitaria; 2014.