Publications

Export 164 results:
Filters: Author is Jaume Guillamet Lloveras  [Clear All Filters]
2015
Guillamet Lloveras J, Mauri M. Catàleg històric general de la premsa en català. Volum I. L'eclosió de periòdics, 1641-1898 [Internet]. -: Institut d'Estudis Catalans; 2015. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000238/00000077.pdf
Guillamet Lloveras J. La formació d'un mercat propi a Catalunya. In Catàleg històric general de la premsa en català. Volum I. L'eclosió de periòdics, 1641-1898. Guillamet, J.; Mauri, M. (Ed.). Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 180.
Rodriguez-Martinez R, Tulloch CD, Guillamet Lloveras J. La muerte de Franco y la Transición española a través de la prensa internacional: la visión periodística del Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos. Estudios sobre el mensaje periodísticoEstudios sobre el mensaje periodístico. 2015;:1.
Guillamet Lloveras J. L'eclosió desigual de la premsa en català. In Catàleg històric general de la premsa en català. Volum I. L'eclosió de periòdics, 1641-1898. Guillamet, J.; Mauri, M. (Ed.). Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 166.
Guillamet Lloveras J. L'èxit del periodisme català republicà. In La segona República a Catalunya. Volum . Aa.Vv. ARA Llibres; 2015. p. 133.
2014
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. El desafiament català. Un relat internacional de la Transició. -: L'Avenç; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez R, Salgado F, Tulloch CD. EL PERIODISMO EN LAS TRANSICIONES POLÍTICAS. Madrid: Biblioteca Nueva; 2014.
Guillamet Lloveras J, Salgado F. El periodismo en las transiciones políticas. De la Revolución portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. -: Biblioteca Nueva; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y EEUU (1975-78). In El periodismo en las transiciones políticas: de la revolución portuguesa y la transición española a la primavera árabe. Jaume Guillamet; Francesc Salgado (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). In EL PERIODISMO EN LAS TRANSICIONES POLÍTICAS. Guillamet, Jaume; Mauri, Marcel; Martínez, Ruth; Salgado, Francesc; Tulloch, Christopher. Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). In El periodismo en las transiciones políticas. De la Revolución portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. Guillamet, J.; Salgado, F. (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Guillamet Lloveras J. Un gran periòdic popular. In L'Esquella de la Torratxa, 60 anys d'història catalana 1879-1939. Capdevila, J. (Ed.). Efadós; 2014. p. 8.
Pont-Sorribes C, Guillamet Lloveras J. Un modelo de prensa singular y tardío: El Principado de Andorra. Zer : revista de estudios de comunicaciónZer : revista de estudios de comunicación. 2014;:13.
2013
Guillamet Lloveras J. Periodisme i història, en un canvi de cicle. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2013;:16.
2012
Guillamet Lloveras J. Abdon Terradas i els primers moviments democràtics. L'AvençL'Avenç. 2012;:2.
Guillamet Lloveras J. Cataluña y los inicios de la prensa periódica en España. In Papés d'emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios dá Idade Contemporánea. Marino Paz, Ramón (Ed.). Consello da Cultura Gallega; 2012. p. 66.
Guillamet Lloveras J. Franco, 'un dictador molt curt de talla'. L'AvençL'Avenç. 2012;:2.
Guillamet Lloveras J. Joaquin Mola Martinez i Victor Balaguer, corresponsals a la guerra d'Itàlia, 1859. Obra periodísticaObra periodística. 2012;.
Guillamet Lloveras J. Joaquín Mola y Martínez y los primeros corresponsales de guerra. Textual & Visual MediaTextual & Visual Media. 2012;:14.
Guillamet Lloveras J, Martínez F, Company A. La premsa comarcal: proximitat, pluralisme, identitat i llengua. Plecs d'Història LocalPlecs d'Història Local. 2012;:3.
Guillamet Lloveras J. La revista de Dalí i els seus amics. In Els vint primers anys de Salvador Dalí: àlbum familiar. Aa.Vv. Museu del Joguet de Catalunya; Generalitat de Catalunya; 2012. p. 20.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez F, Company A. L'actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;:16.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez F, Company A. L'actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;:16.
Guillamet Lloveras J. Las bases de la historia del periodismo: lectura actual de la época del Barroco. In La aparición del periodismo en Europa: Comunicación y propaganda en el Barroco. Espejo, Carmen; Chartier, Roger (Eds.). Marcial Pons; 2012. p. 276.
Pont-Sorribes C, Guillamet Lloveras J. Les origines de la presse dans un micro-État européen: le cas d'Andorre. Le Temps des médias : revue d'histoireLe Temps des médias : revue d'histoire. 2012;:5.

Pages