Publicació en línia del Catàleg històric general de la premsa en català, volum 1: L'eclosió de periòdics (1641-1898)

09/12/2016

L'Institut d'Estudis Catalans acaba de publicar en línia el volum 1 del Catàleg històric general de la premsa en català, una elaboració d’un catàleg històric general de la premsa en català que sorgeix en el si del Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra com una investigació necessària per tal de revisar i actualitzar els inventaris i catàlegs anteriors.

En aquest volum es presenten els resultats de la primera part d’una recerca que, en diverses etapes, es proposa catalogar la totalitat de les publicacions periòdiques que han aparegut en llengua catalana al llarg de la història. Amb el títol L’eclosió de periòdics, 1641-1898, aquest primer volum arrenca dels orígens de la premsa en català i es centra en les publicacions del segle XIX. Aquesta recerca aplega més de mig miler de títols corresponents a l’etapa històrica durant la qual neix i evoluciona la premsa en llengua catalana, tenint en compte les condicions polítiques, socials i culturals del període.

La publicació en línia de l'Institut d'Estudis Catalans del Catàleg històric general de la premsa en català (vol. 1) inclou la llista general de periòdics i les fitxes i articles descriptius dels periòdics.