Ètica i periodisme esportiu: una proposta d¿ítems d¿anàlisi per avaluar la qualitat de la cobertura de l¿esport als mitjans de comunicació

TitleÈtica i periodisme esportiu: una proposta d¿ítems d¿anàlisi per avaluar la qualitat de la cobertura de l¿esport als mitjans de comunicació
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsRamon Vegas, X
JournalComunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi
Start Page55
Pagination20
Date Published01/01/2013
ISBN Number2014-0304
Reprint EditionSocietat Catalana de Comunicació filial de l'Institut d'Estudis Catalans