El Grup de Recerca en Periodisme coordina un decàleg de recomanacions per millorar el tractament informatiu dels joves

15/07/2010

El Grup de Recerca en Periodisme (GRP) de la UPF ha elaborat un "Decàleg per a un tractament informatiu adequat de les persones joves", que es va presentar recentment a les VII Jornades de Comunicació Joves i Mitjans celebrades a Barcelona. Aquest document consta de deu recomanacions adreçades als professionals de la informació per tal de millorar el tractament periodístic de les persones joves, i en definitiva, de la imatge que en projecten els mitjans de comunicació.

El decàleg és el primer instrument elaborat en el marc del projecte "Joves i mitjans de comunicació", impulsat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, al qual s'han afegit l'Agència Catalana de la Joventut, el Consell Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i que té com a objectiu conèixer el tractament informatiu de les persones joves als mitjans de comunicació, impulsar mesures per millorar-lo i fomentar el paper de les persones joves com a productores d'informació sobre elles mateixes.

Mònica Figueras i Marcel Mauri, investigadors del Grup de Recerca en Periodisme i professors del Departament de Comunicació de la Universitat, són els autors del Decàleg, que ha estat avalat per un procés participatiu amb periodistes, acadèmics, professionals de la joventut i entitats juvenils —amb entrevistes en profunditat a membres de tots aquests col·lectius—. Així mateix, les recomanacions han estat validades pel grup de treball Joves i Mitjans de Comunicació, format per institucions i agents del món periodístic i juvenil.

El Decàleg és fruit de les conclusions de dos projectes de recerca previs, fets també pels dos professors de la UPF: d'una banda, el treball "El tractament informatiu de les persones joves als mitjans de comunicació". I de l'altra, l'informe "Mecanismes i instruments de millora per a un tracte adequat de les persones joves en els espais informatius dels mitjans", un document més ampli que engloba tot un conjunt de mesures i accions que es poden portar a terme dins dels àmbits formatiu, d'acció i autoregulació, i de divulgació, per aconseguir canviar la situació.

El primer estudi es tracta d'un anàlisi de contingut sobre la imatge projectada dels joves en onze mitjans (diaris d'informació general, gratuïts, digitals, ràdio i televisió) durant els anys 2008 i 2009, i que es publicarà properament per la Secretaria de Joventut.

Pel que fa al segon estudi, algunes de les propostes contemplades són l'organització de jornades de formació i debat per a periodistes, i de trobades de proximitat entre professionals de la informació i agents de joventut; l'edició de guies didàctiques per a estudiants de l'àmbit de la comunicació i per a les administracions i associacions; difusió de recomanacions deontològiques adreçades a mitjans de comunicació; la creació d'un observatori de mitjans; la instauració de premis i reconeixements a bones pràctiques periodístiques; l'elaboració de guies de recopilació de bones pràctiques dels mitjans, així com d'experts o de fonts en matèria de joventut, i l'organització d'una mostra de programació televisiva de qualitat.

Les recomanacions del Decàleg:

  • Evitar les simplificacions i l'ús d'estereotips.
  • No tractar les persones joves com a un col·lectiu homogeni, sinó divers.
  • Valorar en cada cas si és rellevant informar sobre la condició de jove del protagonista d'una notícia, sobretot quan connoti negativitat.
  • Evitar culpar les persones joves dels problemes o les conductes dels quals no són directament o única responsables.
  • Documentar a fons les informacions sobre joves, contextualitzant els problemes i les realitats específiques.
  • Prestar especial atenció als problemes estructurals de les persones joves, especialment en l'àmbit de l'emancipació (habitatge, treball, formació), més enllà de temes recurrents com puguin ser els relacionats amb l'oci.
  • Respectar el dret a la intimitat, a la imatge i a la dignitat de les persones joves.
  • Donar veu als col·lectius juvenils implicats socialment.
  • Utilitzar les persones joves com a font informativa en les notícies en què són protagonistes, però també en altres d'interès general.
  • Potenciar els productes o els espais informatius creats i realitzats per persones joves.

Més informació a la web de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.