Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona

AULA D'HISTÒRIA DEL PERIODISME DIARI DE BARCELONA

PRESENTACIÓ

El dia 8 de setembre de 1997 es va signar un conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i l'Ajuntament de Barcelona per a la creació de l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona. 

Aquesta Aula promou la col·laboració entre el Departament de Comunicació i l'Arxiu Històric de la Ciutat, pel que fa a estudis i activitats acadèmiques en el camp de la recerca i la reflexió sobre la història del periodisme. 

Si bé en la seva creació l'Aula depenia dels Estudis de Periodisme, des del 19 d'abril de 2007, i a través d'una resolució del rector, aquest ens va passar a formar part del Departament de Comunicació de la UPF.

 

CONVENI DE CREACIÓ

 

COL·LOQUIS

Enllaç a la informació sobre el col·loquis anteriors.

TRANSCRIPCIÓ DEL XVI COL·LOQUI - 25 de maig de 2015