Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona

AULA D'HISTÒRIA DEL PERIODISME DIARI DE BARCELONA

PRESENTACIÓ

El dia 8 de setembre de 1997 es va signar un conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i l'Ajuntament de Barcelona per a la creació de l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona. 

Aquesta Aula promou la col·laboració entre el Departament de Comunicació i l'Arxiu Històric de la Ciutat, pel que fa a estudis i activitats acadèmiques en el camp de la recerca i la reflexió sobre la història del periodisme. 

Si bé en la seva creació l'Aula depenia dels Estudis de Periodisme, des del 19 d'abril de 2007, i a través d'una resolució del rector, aquest ens va passar a formar part del Departament de Comunicació de la UPF.

Conveni de creació

 

COL·LOQUIS

I Col·loqui: “La premsa, documentació històrica en perill” (25 de maig de 1998)

II Col·loqui: “Política hemerogràfica a Catalunya” (31 de maig de 1999)

III Col·loqui: “Digitalització d’hemeroteques” (29 de maig de 2000)

IV Col·loqui: “Digitalització d’hemeroteques” (28 de maig de 2001)

V Col·loqui: “La fotografia de premsa com a patrimoni documental” (27 de maig del 2002)

VI Col·loqui: “Història del periodisme: estat de la recerca i ús de les fonts documentals” (26 de maig del 2003)

VII Col·loqui: “La ràdio i els arxius sonors com a patrimoni documental” (14 de juny del 2004)

VIII Col·loqui: “Els fons informatius de televisió i cinema a Catalunya” (30 de maig del 2005)

IX Col·loqui: “125 anys de La Vanguardia. La documentació al servei de la història d’un diari” (29 de maig del 2006)

X Col·loqui: “Noves perspectives de la premsa com a patrimoni documental” (28 de maig del 2007)

XI Col·loqui: “Els fons hemerogràfics de la premsa en català” (26 de maig del 2008)

XII Col·loqui: “Recerca històrica i preservació digital” (25 de maig del 2009)

XIII Col·loqui: “Recerca històrica i accessibilitat digital” (31 de maig del 2010)

XIV Col·loqui: "Premsa històrica i drets d'autor" (30 de maig de 2011)

XV Col·loqui: “Les polítiques de conservació dels mitjans digitals” (4 de juny de 2012)

XVI Col·loqui: "Els mitjans digitals i el futur de la memòria" (25 de maig de 2015)