Dr. Xavier Ramon
Nota biogràfica: 

Xavier Ramon Vegas és professor i investigador assistent del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en Comunicació Audiovisual (2009) i Periodisme (2011) i Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social (2012) per la UPF. Els seus interessos principals de recerca són l'ètica i l'excel·lència informativa, els instruments de retiment de comptes de la informació periodística, el periodisme esportiu i els Estudis Olímpics. Actualment cursa el Doctorat en Comunicació.