RBA: elaboració d'un llibre d'estil per a totes les publicacions

Investigador principal

Investigadors

Durada

2007-2008