Publicacions

Exporta 55 resultats:
Filtres: Autor és Salvador Alsius  [Treu tots els filtres]
1993
Alsius S. Pròleg. En Llengua i pàtria amb ceba tendra: com escriure articles en català. Tubau, Ivan. Laertes; 1993. p. 17.
1989
Alsius S, Bassets L. Graduats en eufemismes, diplomats en hermenèutica. En Periodisme en temps difícils: l'Escola del CIC (1964-1974). Alemany, Joan (Et Al.). Diputació de Barcelona; Col·legi de Periodistes de Catalunya; 1989.
1982
Alsius S. Mitjans de comunicació i ensenyament: què cal fer?. Perspectiva escolarPerspectiva escolar. 1982;:5.
1980
Alsius S. Curs de planificació de la comunicació a Ciespal (Quito). Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;:2.
Alsius S. El vídeo com a instrument per a una educació crítica. Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;.

Pàgines