Publicacions

Exporta 53 resultats:
Filtres: Autor és Marcel Mauri  [Treu tots els filtres]
2012
Figueras-Maz M, Mauri M, Alsius S, Rodriguez-Martinez R. La precariedad te hace dócil. Problemas que afectan a la profesión periodística. El Profesional de la informaciónEl Profesional de la información. 2012;:6.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez F, Company A. L'actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;:16.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez F, Company A. L'actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisiComunicació: revista de recerca i d'anàlisi. 2012;:16.
2011
Mauri M, Figueras-Maz M. Actitudes éticas de los periodistas catalanes frente a los obsequios provenientes de los gabinetes de comunicación. Trípodos : llenguatge, pensament, comunicacióTrípodos : llenguatge, pensament, comunicació. 2011;.
Figueras-Maz M, Mauri M. Cómo los medios informativos catalanes tratan a las personas jóvenes? Análisis de situación e instrumentos de mejora. En Libro de actas del i congreso internacional de ética de la comunicación. Suárez,J.C (Ed.). Eduforma. Editorial Mad S.L.; 2011.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. A diverse and asymmetric lansdcape in Mapping Media. Accountability in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Mauri M, Guillamet Lloveras J, Martínez F, Company A. L'actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Treballs de comunicacióTreballs de comunicació. 2011;.
Eberwein T, Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Et Al. Mapping media accountability: in Europe and beyond. Köln: Herbert von Halem Verlag; 2011.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. Spain: a Diverse and Assymetric Landscape. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011. p. 167.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. Spain: a Diverse and Asymedtric Ladscape. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Eberwein T, Fengler S, Lauk E, Leppik-Bork, (Ed) T, Alsius S, Mauri M, et al.. Spain: a Diverse and Asymmetric Lanscape a Mapping Media Accountability - in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011. p. 167.
2010
Alsius S, Salgado F, Mauri M. Cuando los ciudadanos reniegan del mal gusto' a 'La ética informativa vista por los ciudadanos'. En La Ética informativa vista por los ciudadanos : contraste de opiniones entre los periodistas y el público. Alsius, Savador; Salgado, Francesc (Eds.). Universitat Oberta de Catalunya; 2010. p. 274.
Alsius S, Alcalá F, Figueras-Maz M, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical values of journalists : field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2010.
Alsius S, Mauri M, Alcalá F, Figueras-Maz M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical Values of Journalists. Field Research among Media Professionals in Catalonia. -: Universitat Pompeu Fabra, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; 2010.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978. En Proceedings of IAMRC Conference 2010: Communication and citizenship' Braga, Portugal. Guillamet, J.; Mauri, M.; Rodríguez, R.; Salgado, F.; Tulloch, C. 2010.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign Press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978). En Proceedings of the 53rd Congress IAMCR (AIERI) UNESCO. Aa.Vv. IAMCR; 2010. p. 2.
Rodriguez-Martinez R, Mauri M, Tulloch CD. Freedom and Political Dependence from the Ethical Perspective of Spanish Journalists. Observatorio: OBSObservatorio: OBS. 2010;:16.
Rodriguez-Martinez R, Mauri M, Tulloch CD. Freedom and Political Dependence from the Ethical Perspective of Spanish Journalists. Observatorio: OBSObservatorio: OBS. 2010;:2.
Figueras-Maz M, Mauri M. Mitjans de comunicació i joves. Barcelona: Observatori Català de la Joventut, Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania; 2010.
2009
Pont-Sorribes C, Mauri M, Obradors M, Fernández Càvia J. Els partits en campanya: plantejaments, recursos i estratègies. En L'Espectre del tripartit : comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2006. Pericot, Jordi.; Capdevila, Arantxa (Editors). Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual; Documenta Universitaria; 2009. p. 2.
Mauri M. Entre la responsabilitat i el liberalisme. Capçalera: Revista del Col.legi de Periodistes de CatalunyaCapçalera: Revista del Col.legi de Periodistes de Catalunya. 2009;:2.
Fernández J, Mauri M, Pont-Sorribes C, Obradors M. Partits en campanya: plantejaments, recursos i estratègies. En L'Espectre del tripartit : comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2006. Pericot i Canaleta, Jordi; Capdevila Gómez, Arantxa (Ed.). Documenta Universitaria; 2009. p. 2.

Pàgines