Publicacions

Exporta 2 resultats:
Filtres: Autor és Anna Tous Rovirosa  [Treu tots els filtres]
2012
Tous Rovirosa A, Marini L, Díaz Noci J. Journalism Schools or Communication Faculties? Teaching Research Methodology to Communication Students. En Innovación, educación, periodismo y tecnología en la Universidad. Sánchez Gonzales, Hada M. (Ed.). Dykinson; 2012. p. 95.
2009
Díaz Noci J, Bonilla LCodina, Da Fonseca Seixas L, López García G, Palau Sampio D, Palomo Torres MB, et al.. Content and message analysis of online journalism: some methodological proposals. En La metamorfosi de l'espai mediàtic = La metamorfosis del espacio mediático = Metamorphosis of the media space. Medina, Alfons; Rom, Josep; Canosa, Francesc (Eds.). Universitat Ramon Llull; 2009. p. 656.