Publicacions

Exporta 36 resultats:
Filtres: Autor és Ruth Rodriguez-Martinez  [Treu tots els filtres]
2014
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. El desafiament català. Un relat internacional de la Transició. -: L'Avenç; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y EEUU (1975-78). En El periodismo en las transiciones políticas: de la revolución portuguesa y la transición española a la primavera árabe. Jaume Guillamet; Francesc Salgado (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). En EL PERIODISMO EN LAS TRANSICIONES POLÍTICAS. Guillamet, Jaume; Mauri, Marcel; Martínez, Ruth; Salgado, Francesc; Tulloch, Christopher. Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). En El periodismo en las transiciones políticas. De la Revolución portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. Guillamet, J.; Salgado, F. (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Alsius S, Rodriguez-Martinez R, Mauri M. Little Impact Journalists Perceptions of Traditional Instruments of Media Self-Regulation a Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. En Journalists and Media Accountability: an International Study of News People in the Digital Age. Fengler, Susanne; Eberwein, Tobias; Mazzoleni, Gianpietro; Porlezza, Colin; Russ-Mohl, Stephan (Eds.). Peter Lang; 2014. p. 115.
Alsius S, Rodriguez-Martinez R, Mauri M. Little Impact? Journalists' Perceptions of Traditional Instruments of Media Self-Regulation. En Journalists and Media Accountability: an International Study of News People in the Digital Age. Fengler, Susanne; Eberwein, Tobias; Mazzoleni, Gianpietro; Porlezza, Colin; Russ-Mohl, Stephan (Eds.). Peter Lang; 2014.
2011
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. A diverse and asymmetric lansdcape in Mapping Media. Accountability in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Eberwein T, Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Et Al. Mapping media accountability: in Europe and beyond. Köln: Herbert von Halem Verlag; 2011.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. Spain: a Diverse and Assymetric Landscape. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011. p. 167.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. Spain: a Diverse and Asymedtric Ladscape. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Eberwein T, Fengler S, Lauk E, Leppik-Bork, (Ed) T, Alsius S, Mauri M, et al.. Spain: a Diverse and Asymmetric Lanscape a Mapping Media Accountability - in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011. p. 167.
2010
Rodriguez-Martinez R, Codina L, Pedraza-Jiménez R. Cibermedios y web 2.0: modelo de análisis y resultados de aplicación. El Profesional de la informaciónEl Profesional de la información. 2010;:10.
Alsius S, Alcalá F, Figueras-Maz M, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical values of journalists : field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2010.
Alsius S, Mauri M, Alcalá F, Figueras-Maz M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical Values of Journalists. Field Research among Media Professionals in Catalonia. -: Universitat Pompeu Fabra, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; 2010.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978. En Proceedings of IAMRC Conference 2010: Communication and citizenship' Braga, Portugal. Guillamet, J.; Mauri, M.; Rodríguez, R.; Salgado, F.; Tulloch, C. 2010.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign Press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978). En Proceedings of the 53rd Congress IAMCR (AIERI) UNESCO. Aa.Vv. IAMCR; 2010. p. 2.
Rodriguez-Martinez R, Mauri M, Tulloch CD. Freedom and Political Dependence from the Ethical Perspective of Spanish Journalists. Observatorio: OBSObservatorio: OBS. 2010;:16.

Pàgines