Publicacions

Exporta 55 resultats:
Filtres: Autor és Salvador Alsius  [Treu tots els filtres]
1980
Alsius S. Curs de planificació de la comunicació a Ciespal (Quito). Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;:2.
Alsius S. El vídeo com a instrument per a una educació crítica. Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;.
1982
Alsius S. Mitjans de comunicació i ensenyament: què cal fer?. Perspectiva escolarPerspectiva escolar. 1982;:5.
1989
Alsius S, Bassets L. Graduats en eufemismes, diplomats en hermenèutica. En Periodisme en temps difícils: l'Escola del CIC (1964-1974). Alemany, Joan (Et Al.). Diputació de Barcelona; Col·legi de Periodistes de Catalunya; 1989.
1993
Alsius S. Ètica i televisió: llocs comuns, tòpics i algunes incerteses. Dins: 'L'ètica de cada dia'. Annals del periodisme catalàAnnals del periodisme català. 1993;.
Alsius S. Pròleg. En Llengua i pàtria amb ceba tendra: com escriure articles en català. Tubau, Ivan. Laertes; 1993. p. 17.
1994
Alsius S. El joc i el joc televisiu. En El futur en jocs i tecnojocs. Krtu. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; 1994.
1998
Alsius S. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic; 1998.
1999
Alsius S. Codis ètics del periodisme televisiu. Barcelona: Pòrtic; 1999.
Alsius S. L'espectacularització de la informació. En Els mitjans de comunicació i la societat de la informació. Cicle Joan Costa i Deu. Aa.Vv. Fundació Caixa de Sabadell; 1999. p. 36.
2000
Alsius S. Calidad de vida y sociedad: influencia de los medios de comunicación. Labor hospitalaria : organización y pastoral de hospitalesLabor hospitalaria : organización y pastoral de hospitales. 2000;:4.
Alsius S. Dret a la informació i ètica periodística. En Informe de la comunicació a Catalunya 2000. Corominas, M.; De Moragas, M. (Eds.) (Et Al.). INCOM. Universitat Autònoma de Barcelona; 2000. p. 310.
Alsius S. Presentació. En Tesis i treballs: aspectes formals. Rigo, Antònia; Genescà, Gabriel. Eumo; 2000.
Alsius S. Pròleg. En Llengua i ràdio. Julià i Muné, Joan (Ed.); Creus, Imma; González, Rodolf; Romero, Silvia. Publicacions de l'Abadia de Montserrat; 2000.
Alsius S. Sobre l'ús del complement de temps a la ràdio i la televisió informatives. PeriodísticaPeriodística. 2000;:1.
2001
Alsius S. Accident: atrapats entre el dret a la informació i el dret a la privadesa. Quaderns del CACQuaderns del CAC. 2001;.
Alsius S. La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània. Barcelona: Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya; 2001.
Alsius S. Pi i Margall, periodista. En Pi y Margall: biografía romántica, 1901-2001. Barberán Pi, Miguel (Dir.). Fundación Pi i Margall; 2001.
2002
Alsius S. Ensenyament i comunicació: tan a la vora i tan lluny. En Les responsabilitats compartides en l'educació. -. Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya; 2002.
2004
Alsius S. ¿Ética no? Ningún problema, llamadle calidad. En Mídia, Ética e Sociedade. Moreira, Sonia Virgínia (Org.); Bragança, Aníbal (Org.). PUC Minas; 2004. p. 24.
Alsius S. La versión de los medios: terrorismo en Madrid [Cuatro días de marzo]. ChasquiChasqui. 2004;:10.
2006
Alsius S. Què hi ha de nou? Del fet a la notícia. En Què ens expliquen? Com interpretar la informació. Terricabras, Josep Maria (Coord.). Mina; 2006. p. 76.
2008
Alsius S. Étca y excelencia informativa: la deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos. En El Derecho a la información judicial: 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. -. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad; 2008. p. 124.
Alsius S. Luces y sombras de la ética de la comunicación. En Industrias de la comunicación audiovisual. Duran, Jaume (Ed.); Sánchez, Lydia (Ed.). Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona; 2008. p. 356.

Pàgines