Publicacions

Exporta 55 resultats:
Filtres: Autor és Salvador Alsius  [Treu tots els filtres]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Alsius S. Calidad de vida y sociedad: influencia de los medios de comunicación. Labor hospitalaria : organización y pastoral de hospitalesLabor hospitalaria : organización y pastoral de hospitales. 2000;:4.
Alsius S. Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística. PeriodísticaPeriodística. 2011;:31.
Alsius S. Catorce dudas sobre el periodismo en televisión. Barcelona: Cims 97; 1997.
Alsius S. Codis ètics del periodisme televisiu. Barcelona: Pòrtic; 1999.
Alsius S, Salgado F, Mauri M. Cuando los ciudadanos reniegan del mal gusto' a 'La ética informativa vista por los ciudadanos'. En La Ética informativa vista por los ciudadanos : contraste de opiniones entre los periodistas y el público. Alsius, Savador; Salgado, Francesc (Eds.). Universitat Oberta de Catalunya; 2010. p. 274.
Alsius S. Curs de planificació de la comunicació a Ciespal (Quito). Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;:2.
D
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. A diverse and asymmetric lansdcape in Mapping Media. Accountability in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Alsius S. Dret a la informació i ètica periodística. En Informe de la comunicació a Catalunya 2000. Corominas, M.; De Moragas, M. (Eds.) (Et Al.). INCOM. Universitat Autònoma de Barcelona; 2000. p. 310.
E
Alsius S. El joc i el joc televisiu. En El futur en jocs i tecnojocs. Krtu. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; 1994.
Cassany R(Coord.), Alsius S, Figueras-Maz M, Luzón V. El periodisme audiovisual a internet: funcions diferents, vídeos diferents. Quaderns del CACQuaderns del CAC. 2012;:57.
Alcalá F, Alsius S, Salgado F. El uso de imágenes de personas muertas en la televisión y en otros medios de comunicación: la opinión de los periodistas en Cataluña. Quaderns del CACQuaderns del CAC. 2009;:9.
Alsius S. El vídeo com a instrument per a una educació crítica. Anàlisi : quaderns de comunicació i culturaAnàlisi : quaderns de comunicació i cultura. 1980;.
Alsius S. Ensenyament i comunicació: tan a la vora i tan lluny. En Les responsabilitats compartides en l'educació. -. Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya; 2002.
É
Alsius S. Étca y excelencia informativa: la deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos. En El Derecho a la información judicial: 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. -. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad; 2008. p. 124.
É
Alsius S. ¿Ética no? Ningún problema, llamadle calidad. En Mídia, Ética e Sociedade. Moreira, Sonia Virgínia (Org.); Bragança, Aníbal (Org.). PUC Minas; 2004. p. 24.
G
Alsius S, Bassets L. Graduats en eufemismes, diplomats en hermenèutica. En Periodisme en temps difícils: l'Escola del CIC (1964-1974). Alemany, Joan (Et Al.). Diputació de Barcelona; Col·legi de Periodistes de Catalunya; 1989.
H
Rodriguez-Martinez R, Figueras-Maz M, Mauri M, Alsius S. How dominant are official sources in shaping political news coverage in Spain? The perceptions of journalists and citizens. Journal of mass media ethics : exploring questions of mass media moralityJournal of mass media ethics : exploring questions of mass media morality. 2013;:16.
Fengler S, Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Et Al. How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists. European Journal of CommunicationEuropean Journal of Communication. 2015;:1.
L
Alsius S. La alcoba global. En Telerrealidad: el mundo tras el cristal. León, Bienvenido (Coord.). Comunicación Social; 2009. p. 132.

Pàgines