Publicacions

Exporta 53 resultats:
Filtres: Autor és Marcel Mauri  [Treu tots els filtres]
Book
Guillamet Lloveras J, Mauri M. Catàleg històric general de la premsa en català. Volum I. L'eclosió de periòdics, 1641-1898 [Internet]. -: Institut d'Estudis Catalans; 2015. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000238/00000077.pdf
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. El desafiament català. Un relat internacional de la Transició. -: L'Avenç; 2014.
Geli C, Mauri M. El món segons Manuel Vázquez Montalbán. Barcelona: Col.legi de Periodistes; 2008.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Martínez R, Salgado F, Tulloch CD. EL PERIODISMO EN LAS TRANSICIONES POLÍTICAS. Madrid: Biblioteca Nueva; 2014.
Geli C, Mauri M. El periodismo según Manuel Vázquez Montalbán. Madrid: Ronsel; 2008.
Alsius S, Alcalá F, Figueras-Maz M, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical values of journalists : field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2010.
Alsius S, Mauri M, Alcalá F, Figueras-Maz M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, et al.. The Ethical Values of Journalists. Field Research among Media Professionals in Catalonia. -: Universitat Pompeu Fabra, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; 2010.
Eberwein T, Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Et Al. Mapping media accountability: in Europe and beyond. Köln: Herbert von Halem Verlag; 2011.
Figueras-Maz M, Mauri M. Mitjans de comunicació i joves. Barcelona: Observatori Català de la Joventut, Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania; 2010.
Book Chapter
Mauri M. 1956, primer estat d'excepció. En El Franquisme a Catalunya (1939-1977). Solé i Sabaté, Josep M.; Villarroya, Joan. Edicions 62; 2007. p. 168.
Suárez JC, Mauri M, Figueras-Maz M. ¿Cómo los medios informativos catalanes tratan a las personas jóvenes? Análisis de situación e instrumentos de mejora. En Educando en la sociedad digital: ética mediática y cultura de paz (Actas del I Congreso Internacional sobre ética de la comunicación). Ortega Carrillo, J.A. (Coord.). Grupo Editorial Universitario; 2002.
Figueras-Maz M, Mauri M. Cómo los medios informativos catalanes tratan a las personas jóvenes? Análisis de situación e instrumentos de mejora. En Libro de actas del i congreso internacional de ética de la comunicación. Suárez,J.C (Ed.). Eduforma. Editorial Mad S.L.; 2011.
Alsius S, Salgado F, Mauri M. Cuando los ciudadanos reniegan del mal gusto' a 'La ética informativa vista por los ciudadanos'. En La Ética informativa vista por los ciudadanos : contraste de opiniones entre los periodistas y el público. Alsius, Savador; Salgado, Francesc (Eds.). Universitat Oberta de Catalunya; 2010. p. 274.
Alsius S, Mauri M, Rodriguez-Martinez R. A diverse and asymmetric lansdcape in Mapping Media. Accountability in Europe and Beyond. En Mapping media accountability: in Europe and beyond. Eberwein, Tobias; Alsius, Salvador; Mauri, Marcel; Rodríguez, Ruth; (Et. Al.). Herbert von Halem Verlag; 2011.
Mauri M. El càstig contra l'SDEUB i la caputxinada. En El franquisme a Catalunya (1939-1977). Solé I Sabaté, Josep M.; Villarroya, Joan. Edicions 62; 2007. p. 211.
Mauri M, Cortiñas S. El Director de campanya i les estratègies comunicatives i persuasives dels partits. En Del carrer a les urnes: el dret a decidir, en campanya. Pont Sorribes, Carles; Capdevila Gómez, Arantxa (Ed.). Documenta Universitària; 2014.
Obradors M, Mauri M, Cortiñas S, Pont-Sorribes C. El director de campanya i les estratègies en comunicació i persuasió dels partits polítics. En La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010. Capdevila, A; Pont, C. (Eds.). Documenta; 2012. p. 66.
Obradors M, Mauri M, Cortiñas S, Pont-Sorribes C. Els directors de campanya i les estratègies en comunicació i persuasió dels partits polítics. En¿La Campanya fragmentada : comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010. En La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010. Capdevila, A; Pont, C. (Eds.). Documenta; 2012. p. 66.
Pont-Sorribes C, Mauri M, Obradors M, Fernández Càvia J. Els partits en campanya: plantejaments, recursos i estratègies. En L'Espectre del tripartit : comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2006. Pericot, Jordi.; Capdevila, Arantxa (Editors). Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual; Documenta Universitaria; 2009. p. 2.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978. En Proceedings of IAMRC Conference 2010: Communication and citizenship' Braga, Portugal. Guillamet, J.; Mauri, M.; Rodríguez, R.; Salgado, F.; Tulloch, C. 2010.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. Foreign Press, home politics. The case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978). En Proceedings of the 53rd Congress IAMCR (AIERI) UNESCO. Aa.Vv. IAMCR; 2010. p. 2.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y EEUU (1975-78). En El periodismo en las transiciones políticas: de la revolución portuguesa y la transición española a la primavera árabe. Jaume Guillamet; Francesc Salgado (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). En El periodismo en las transiciones políticas. De la Revolución portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. Guillamet, J.; Salgado, F. (Eds.). Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Guillamet Lloveras J, Mauri M, Rodriguez-Martinez R, Salgado F, Tulloch CD. La Transición española en la prensa europea y norteamericana. Cuatro miradas: Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (1975-1978). En EL PERIODISMO EN LAS TRANSICIONES POLÍTICAS. Guillamet, Jaume; Mauri, Marcel; Martínez, Ruth; Salgado, Francesc; Tulloch, Christopher. Biblioteca Nueva; 2014. p. 136.
Alsius S, Rodriguez-Martinez R, Mauri M. Little Impact? Journalists' Perceptions of Traditional Instruments of Media Self-Regulation. En Journalists and Media Accountability: an International Study of News People in the Digital Age. Fengler, Susanne; Eberwein, Tobias; Mazzoleni, Gianpietro; Porlezza, Colin; Russ-Mohl, Stephan (Eds.). Peter Lang; 2014.

Pàgines