Periodisme a internet

Fins ara, la recerca sobre periodisme a internet, o ciberperiodisme, sʼha centrat —bàsicament fent servir mètodes etnogràfics— sobretot en tres vessants: catalogació de cibermitjans, anàlisi del missatge des de diferents vessants (anàlisi de contigut, narratologia, anàlisi dels mites a les notícies, disseny gràfic i altres elements paratextuals i estilístics, entre dʼaltres), i anàlisi de la producció periodística a Internet.

A hores dʼara, la nostra recerca, sobretot arran del projecte coordinat “Audiencias activas y periodismo” finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2012-39518-C04-02), tracta de completar el recorregut previ i se centra en lʼanàlisi de les audiències i dels anomenats 'user generated contents' (continguts generats per l'usuari). En el cas del subgrup UPF (es tracta dʼun projecte coordinat amb quatre universitats espanyoles) el tema específic de recerca és “Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información periodística”. Una de les línies de recerca és de tipus jurídic, sobre propietat intel·lectual i drets dʼautor de lʼobra periodística i dels continguts produïts pels usuaris, en perspectiva comparada de tradicions jurídiques (Common Law i Civil Law), i per tant té un abast internacional.

Igualment, sʼhan produït durant aquests últims anys, bé a partir de contractes i convenis de recerca (per exemple, amb el Consell de la Informació de Catalunya), bé a partir de projectes de recerca, anàlisis sobre els comentaris dels lectors, des dʼuna vessant ètica, jurídica i dʼanàlisi del discurs i del contingut.

Projectes

Aquest estudi sobre la participació dels ciutadans als diaris digitals de Catalunya sorgeix de l’encàrrec del Consell de la Informació de Catalunya de dur a terme una anàlisi dels continguts que...
Audiencias activas y periodismo es tracta d'un projecte coordinat en el qual participen investigadors de les universitats Ramon Llull, Pompeu Fabra, Màlaga, País Basc, Rovira i Virgili, València i...