Audiencias activas y periodismo. Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información periodística

Investigadors

Àrea de recerca

Col·laboracions

Nº de referència

CSO2012-39518-C04-02. Plan Nacional de I+D+i

Durada

2012-2014

Audiencias activas y periodismo es tracta d'un projecte coordinat en el qual participen investigadors de les universitats Ramon Llull, Pompeu Fabra, Màlaga, País Basc, Rovira i Virgili, València i Libre de Bruxelles.

La participació de l'audiència, en qualsevol de les seves formes i denominacions (public*journalism, periodisme ciutadà, periodisme participatiu, UGC), revitalitza, aparentment, la democràcia, gràcies a les possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen per al debat públic. Encara que enfront d'aquestes posicions, alguns autors es qüestionen si les tecnologies interactives fomenten la democràcia o el mercat, potencien al ciutadà o enforteixen al consumidor.

En aquest context, els objectius principals de la nostra recerca són:

- Conèixer les motivacions que impulsen als usuaris a participar a través de les diverses formes que para això proporcionen els cibermitjans.

- Estudiar l'opinió dels ciutadans sobre la funció democràtica que s'ha atorgat als mitjans de comunicació i el seu paper en una societat en xarxa i determinar què mitjans consideren els ciutadans que compleixen millor la funció democràtica i si la participació ciutadana enforteix aquesta funció.

- Analitzar l'impacte que les audiències actives tenen en les rutines periodístiques i derivat d'aquest context, quins criteris d'innovació aplica l'empresa per canalitzar la participació ciutadana.

- Determinar els mecanismes de regulació que defineixen la participació i els continguts que es generen.

- Conèixer el tipus de contingut elaborat per les audiències, establir les característiques que els defineixen i definir indicadors de qualitat associats a aquests continguts.

- Identificar pautes i tendències en la integració de la informació periodística en l'així cridada Web de Dades (Web Semàntica) o Web 3.0.

- Presentar, d'acord amb l'anterior, models amb valor i capacitat heurística i predictiva que, al seu torn, puguin posar-se al servei de nous projectes de recerca bàsica o afavorir projectes de R+D+i amb empreses de comunicació