El tractament informatiu de les persones joves en els mitjans de comunicació

Investigador principal

Investigadors

Durada

2009-2010

Anàlisi de contingut sobre la imatge projectada dels joves en onze mitjans (diaris d'informació general, gratuïts, digitals, ràdio i televisió) durant els anys 2008 i 2009. Fruit de les conclusions d'aquest projecte de recerca i de l'informe "Mecanismes i instruments de millora per a un tracte adequat de les persones joves en els espais informatius dels mitjans" —un document més ampli que engloba tot un conjunt de mesures i accions que es poden portar a terme dins dels àmbits formatiu, d'acció i autoregulació, i de divulgació, per aconseguir canviar la situació— va sortir el Decàleg per a un tractament informatiu adequat de les persones joves.