Integrated Journalism in Europe (IJIE)

Investigador principal

Investigadors

Àrea de recerca

Nº de referència

528057-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-FEXI

Durada

2012-2015

El projecte "Integrated Journalism in Europe" (IJIE), inclòs dins la línia Erasmus del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea, vincula directament els canvis que s'han produït amb la reforma de l’Espai Europeu d’Educació Superior i també les transformacions globals en els mitjans de comunicació. Un cop detectades, aquest projecte preveu implementar aquestes innovacions a l’aula i estendre l’experiència als ciutadans a través dels futurs periodistes. En un entorn canviant, els mitjans i les universitats s'han d'adaptar a la nova realitat de la convergència de mitjans i transmèdia. Per tant, aquest projecte promou quatre factors bàsics a considerar en l'ensenyament del periodisme d'avui: la convergència dels mitjans de comunicació, la relació entre la universitat i l'empresa, la simulació professional i la internacionalització de l'ensenyament.

Els principals objectius del projecte són:

  • Desenvolupar mètodes per afavorir la convergència dels mitjans de comunicació.
  • Crear una Xarxa d’Estudiants-Corresponsals.
  • Oferir propostes docents de simulació professional a la universitat i proposar models de periodisme integrat.
  • Aconseguir una major participació de les empreses en l'àmbit universitari.
  • Afavorir una metodologia pedagògica que incorpori noves habilitats per als periodistes i materials educatius per promoure el model de redacció integrada.

El projecte és una recerca interdisciplinària d'un consorci liderat per la Universitat Pompeu Fabra i completat amb la Université Paris 8, Danish School of Media and Journalism, Babes-Bolyai University i la Linnaeus University.