Catàleg històric general de la premsa en català I (1641-1898)

Investigador principal

Investigadors

Àrea de recerca

Col·laboracions

Durada

2008-2010

El "Catàleg Històric General de la Premsa en Català I. L'eclosió de publicacions (1641-1898)" és un projecte que té com a objectiu crear un catàleg històric de totes les publicacions periòdiques en llengua catalana, basat en una fitxa hemerogràfica única —segons els actuals criteris d'investigació— que inclogui les dades de localització dels exemplars conservats en arxius i biblioteques.

L'elaboració de aquest Catàleg dins del Programa de Recerca 2008-2010 de l'Institut d'Estudis Catalans es va proposar com la revisió i actualització dels catàlegs existents sobre la premsa en català a tot el domini lingüístic.