Catàleg històric general de la premsa en català II (1899-1909)

Investigador principal

Investigadors

Àrea de recerca

Col·laboracions

Nº de referència

PT2012-S05-GUILLAMET

Durada

2012-2014

El "Catàleg Històric General de la Premsa en Català II. La renovació del periodisme I (1899 - 1909)" és la continuació d'un projecte que té com a objectiu crear un catàleg històric de totes les publicacions periòdiques en llengua catalana, basat en una fitxa hemerogràfica única —segons els actuals criteris d'investigació— que inclogui les dades de localització dels exemplars conservats en arxius i biblioteques.