MediaAcT - Media Accountability and Transparency in Europe

Finançament

Nº de referència

7th FWP - 244147

Durada

2010-2014

El projecte MediaAcT - Media Accountability and Transparency in Europe (Responsabilitat i transparència dels mitjans a Europa) és una recerca comparada (iniciada el febrer de 2010 i de 3 anys i mig de durada) dels Sistemes de Transparència dels Mitjans (MAS en les seves sigles en anglès) de 10 estats que formen part de la Unió Europea (Alemanya, França, Itàlia, Finlàndia, Àustria, Polònia, Holanda, Romania, Regne Unit i Estònia) més Suïssa. Amb vistes a comparar els processos amb països veïns de la Mediterrània, també s’analitzen els casos de Tuníssia i Jordània. Aquest ampli ventall territorial permet analitzar les diverses tradicions i cultures periodístiques, segons la classificació elaborada per Daniel C. Hallin i Paolo Mancini. L’absència d’Espanya entre els estats inicialment analitzats justifica l’ingrés del GRP de la UPF en qualitat de membre associat.

Els Sistemes de Transparència dels Mitjans s’entenen com a instruments que serveixen d’indicadors del pluralisme mediàtic. El projecte analitza de forma comparada el desenvolupament i l’impacte d’aquests instruments (com ara consells de premsa, codis ètics, ombudsman…) alhora que s’estudien els nous sistemes que han aparegut recentment amb internet (per exemple, els blocs que fan d’observatoris de mitjans).
 

La participació en aquest projecte és fruit de l’experiència com a equip coordinador durant més de tres anys del Projecte R+D+I “Ètica i Excel·lència Informativa” (recerca sobre ètica periodística a l’Estat espanyol finançada pel Ministerio de Ciencia e Innovación). Un cop acabat aquell, i amb la voluntat d’estendre aquesta investigació a escala europea, es va demanar la nostra incorporació en aquesta recerca competitiva finançada per la Unió Europea.