La participació dels usuaris als diaris digitals de Catalunya. Anàlisi dels comentaris dels lectors

Investigadors

Àrea de recerca

Durada

2009

Aquest estudi sobre la participació dels ciutadans als diaris digitals de Catalunya sorgeix de l’encàrrec del Consell de la Informació de Catalunya de dur a terme una anàlisi dels continguts que apareixen a les seccions de comentaris de set diaris digitals catalans. L'estudi fou encarregat al començament del curs acadèmic 2009- 2010, a un equip d'investigadors encapçalat pel Dr. Javier Díaz Noci, de la Universitat Pompeu Fabra, i composat pels Drs. David Domingo, de la Universitat Rovira i Virgili; i Pere Masip, Josep Lluís Micó i Carlos Ruiz Caballero, de la Universitat Ramon Llull.

L'estudi es va dur a terme durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2009. Els resultats es van entregar al Consell de la Informació de Catalunya a finals de desembre de 2009.