Integració de redaccions

La línia de recerca sobre Integració de Redaccions està estretament vinculada a la docència que sʼimparteix al Grau en Periodisme i alhora al projecte europeu “Integrated Journalism in Europe - IJIE", corresponent a la convocatòria Lifelong Learning - Erasmus de la Comissió Europea (Ref. 528057-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-FEXI). Aquest projecte es centra en la convergència de redaccions en els mitjans de comunicació i està orientat a cercar nous procediments per formar professionals en les competències necessàries per exercir la seva activitat en els mitjans de comunicació actuals.

Aquesta és una línia de recerca emergent, però que es preveu consolidar en els pròxims anys amb nous projectes, atès que la creació de redaccions integrades (espais on els mitjans de comunicació produeixen continguts per ser difosos simultàniament en diferents mitjans convencionals –premsa, ràdio, TV– i a Internet) és una tendència creixent. Al mateix temps, en aquesta línia de recerca es treballa estretament en la relació entre universitat i empresa –mitjans de comunicació, en aquest cas–.

Coordinació

Projectes

El projecte "Integrated Journalism in Europe" (IJIE), inclòs dins la línia Erasmus del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea, vincula directament els canvis que s'han produït amb...