II Col·loqui: “Política hemerogràfica a Catalunya” (31 de maig de 1999)

Els Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i l'Arxiu Històric de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona convoquen el col·loqui Política Hemerogràfica a Catalunya amb la voluntat de sotmetre a debat dels sectors professionals implicats la situació actual del patrimoni hemogràfic del país.

Aquest segon col·loqui voldria propiciar una reflexió entorn de les polítiques d'accés, recull i preservació de la premsa produïda a Catalunya, la necessitat d'un cens general d'hemeroteques i llurs fons, i les estratègies de futur que caldria emprendre pel que fa als projectes de creació de catàlegs comuns i d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona convoca tots els professionals implicats -arxivers, bibliotecaris, documenta- listes, periodistes, historiadors i gestors d'informació- per tal de d'avançar en la conformació i desenvolupament d'un sector del patrimoni d'una incidència creixent a la societat de la informació.

El col·loqui es durà a terme el dia 31 de maig de 1999, en sessió de matí, de les 9.30 a les 14 hores, a l'auditori de l'edifici Rambla de la Universitat Pompeu Fabra.

Ressenya: "Política hemerogràfica a Catalunya" (Néstor Domènech i Huertas)

Programa

9.30 hores: Obertura del col·loqui

10.00 hores: El patrimoni hemerogràfic català.

Dr. Manuel Jorba, director de la Biblioteca de Catalunya

10.45 hores: L'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Sr. Manuel Rovira, director

11.00 hores: L'Hemeroteca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Maria Josep Borràs, directora

11.15 hores: L'Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Girona.

Sra. Teresa Garcia Panadès, directora

11.30: Pausa

12.00 hores: Hemeroteques i política arxivística.

Sra. Mariona Corominas, presidenta de l'Associació d'Arxivers de Catalunya

12.15 hores: Hemeroteques i política bibliotecària.

Sra. Carme Mayol, presidenta del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes

12.30 hores: Els investigadors i les hemeroteques.

Sr. Josep Maria Figueres, membre de la Societat Catalana de Comunicació

12.45 hores: Torn obert de paraules

Entitats col·laboradores:

Associació d'Arxivers de Catalunya

Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes

Societat Catalana de Comunicació (Institut d'Estudis Catalans)

Coordinador del Col·loqui

Ramon Alberch i Fugueras, arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona

 

31 de maig de 1999

Universitat Pompeu Fabra

La Rambla, 30-32. Barcelona