Dra. Irene Da Rocha
Nota biogràfica: 

Irene Da Rocha i Fort. Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, en Publicitat i Relacions Públiques, en Estudis de l'Àsia Oriental i en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha cursat també màsters oficials en Creació Literària a la Universitat Pompeu Fabra, Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona i E-learning a la Universitat Rovira i Virgili.

El 2011 el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra li va atorgar el "Premi del Consell Social de la UPF a la qualitat en la docència de grau".