Historial del Consell de la Informació a Catalunya: estudi i balanç dels dictàmens emesos (1996-2010)

Investigador principal

Investigadors

Finançament

Durada

01/01/2004-30/11/2006