Història del periodisme

Aquesta línia de recerca ha desenvolupat ja un cert recorregut en una doble direcció. Dʼuna banda, els dos projectes de Plan Nacional I+D+I sobre el paper de la premsa a la Transició espanyola: “Noticias Internacionales de España: la Transición (1975-1978). Tratamiento informativo y percepción exterior de la política española en la prensa internacional" —finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. CSO2009-09655)—, i “El papel de la prensa diaria en la transición democràtica. Cobertura informativa y comportamiento político de periódicos y periodistas” —subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. CSO2012-36774)—, als quals seguirà la proposta d'un tercer projecte en la propera convocatòria ministerial.

D'una altra banda, el projecte de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la premsa en català, "Catàleg històric general de la Premsa en Català II. La renovació del periodisme, 1899-1923" (ref. PT2012-S05-GUILLAMET), que es troba en el segon dels tres períodes previstos. Per la seva naturalesa temàtica, aquests últims projectes han comptat i compten amb la col·laboració d'investigadors d'altres universitats catalanes i espanyoles, però ofereixen també un potencial desenvolupament a nivell internacional que es desitja potenciar.

Coordinació

Projectes

El "Catàleg Històric General de la Premsa en Català II. La renovació del periodisme I (1899 - 1909)" és la continuació d'un projecte que té com a objectiu crear un catàleg històric de totes les...
El "Catàleg Històric General de la Premsa en Català I. L'eclosió de publicacions (1641-1898)" és un projecte que té com a objectiu crear un catàleg històric de totes les publicacions periòdiques en...
L'estudi, editat pel Govern d'Andorra, és el resultat d'una vella aspiració de la Biblioteca Nacional andorrana. Els orígens de la premsa a Andorra es remunten a l'any 1917 quan es crea la publicació...
Aquest estudi va analitzar la transició política espanyola des del punt de vista dels articles redactats en diaris britànics, estatunidencs, francesos i italians. El projecte va concloure amb la...
Amb el projecte "El paper de la premsa diària en la transició democràtica. Cobertura informativa i comportament polític de diaris i periodistes" s'ha obert una nova línia d'investigació orientada a...
"El paper de la premsa no diària en la transició espanyola. Informació, política i partits"