Dr. Francesc Salgado
Nota biogràfica: 

Francesc Salgado de Dios (Barcelona, 1962) és professor visitant de la Universitat Pompeu Fabra. Acreditat com a lector per l'AQU el febrer de 2012, participa en línies i projectes de docència i recerca sobre Història del Periodisme —en concret sobre la transició espanyola a la democràcia—, Deontologia i Innovació Didàctica.