Ètica i Excel·lència del periodisme

Aquesta línia de recerca és la més consolidada del Grup de Recerca en Periodisme i es troba clarament en vies dʼinternacionalització, amb una trajectòria de dos projectes competitius: “Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos” —finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. SEJ-2006-05631-C05)—, i “Transparencia y Rendimiento de Cuentas en la Información Periodística” —subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. CSO2012-39138)—. 

Així mateix, participa en un projecte del 7 Programa Marco de Recerca (2007-2013) de la Comissió Europea, "MediaAcT. Media Accountability and Transparency in Europe” (ref. 7FWP- SSH-2009-5.1.1)—, i en diversos convenis de recerca amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).

La importància creixent de la preocupació professional i la sensibilitat social per les qüestions de l'ètica i la deontologia periodístiques permeten confiar en un bon recorregut dels projectes, el primer dels quals es prepara per a la propera convocatòria del Plan Nacional I+D+I. Aquesta línia de recerca ofereix un interessant recorregut potencial a nivell interuniversitari i internacional, potenciant les col·laboracions ja existents en projectes coordinats.

Coordinació

Projectes

El projecte "Transparencia y rendimiento de cuentas en la Información Periodística" (TRIP) obre una línia d'investigació inèdita fins ara a l'Estat espanyol que pretén descriure i analitzar els nous...
El projecte MediaAcT - Media Accountability and Transparency in Europe (Responsabilitat i transparència dels mitjans a Europa) és una recerca comparada (iniciada el febrer de 2010 i de 3 anys i mig...
Anàlisi de contingut sobre la imatge projectada dels joves en onze mitjans (diaris d'informació general, gratuïts, digitals, ràdio i televisió) durant els anys 2008 i 2009. Fruit de les conclusions d...