Comunicació científica de Jaume Guillamet i Marcel Mauri a l’Institut d’Estudis Catalans

17/12/2018
Jaume Guillamet i Marcel Mauri han estat convidats a exposar una comunicació científica titulada “El periodisme i la Transició. Relats i comportaments” en el ple de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans que s’ha celebrat el 13 de desembre. 
 
Els dos membres del GRP han presentat un balanç dels resultats dels tres projectes successius d’investigació NIET, PRE-TRANS i REV-TRANS, finançats pel Ministeri d’Economia i Coneixement, sobre el paper dels corresponsals estrangers, de la premsa diària espanyola i de les revistes polítiques, aquest tercer encara no acabat. 
 
Guillamet ha destacat la diferència entre el relat periodístic de la premsa estrangera, més independent i crític que el de la premsa espanyola, més condicionada per la seva vinculació al règim franquista i la vigència de la Llei de Premsa fins a l’aprovació de la Constitució de 1978, així com l’actitud més oberta de les revistes polítiques i els nous diaris sortits el 1976.  
 
Mauri ha analitzat amb més detall el paper dels diaris de Barcelona, als que va dedicar la seva tesi doctoral “Funció i evolució dels diaris de Barcelona durant la Transició democràtica”, destacant les diferències amb la premsa de Madrid pel que fa a una major pluralitat informativa i editorial i un comportament polític més transversal i relacionat amb els partits d’oposició encara il·legals dels periodistes.
 
En acabar hi ha hagut un debat en el que han participat varis membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.