Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

TítolCap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística
Tipus de publicacióJournal Article
Year of Publication2011
AutorsAlsius, S
JournalPeriodísticaPeriodística
Start Page27
Pagination31
Date Published01/01/2011
ISBN Number1130-183X
Reprint EditionSocietat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans